Sněmovní tisk 359
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2015

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 11. 2014 jako tisk 359/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Zpravodajem určen Bc. Zdeněk Syblík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 4. 12. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 359/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 560).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční nákupy, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politika, účty agrárního sektoruISP (příhlásit)