Sněmovní tisk 352
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 352/0 dne 29. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Ing. Zbyněk Stanjura a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 586).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 352/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 16. 6. 2015 na 29. schůzi určen Rozpočtový výbor (usnesení č. 783).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 352/4, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 9:47.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 7. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 352/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 810).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 111, dokument 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 8. 2015 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 217).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 10. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 220/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1919Miroslav Kalousek07380-09429.doc (25 KB) / PDF (177 KB, 1 strana) 26. 1. 2015 v 10:52:07
2503Roman Kubíček07964-10521.doc (45 KB) / PDF (370 KB, 6 stran) 16. 6. 2015 v 10:50:24
2512Roman Kubíček07973-10532.doc (46 KB) / PDF (371 KB, 6 stran) 16. 6. 2015 v 14:19:25


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně a poplatky, Kontrola, Obchod zahraniční, Pojištění, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: financování vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, státní podpora, vývozní politika

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)