Sněmovní tisk 332
Střednědobé výdajové rámce na léta 2016 a 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2014 jako tisk 332/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 332/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 556).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognóza, střednědobé financováníISP (příhlásit)