Sněmovní tisk 324
Doh. o převádění a sdílení příspěvků do fondu pro řeš. krizí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 324/0 dne 18. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2014 (usnesení č. 92). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 5. 2015 na 27. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 949).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 10. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 324/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 28. 1. 2016 na 39. schůzi přerušeno. Projednávání bylo 10. 3. 2016 na 42. schůzi přerušeno (usnesení č. 1127).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, finanční nástroj EU, fondy (EU), měnová krize, mezinárodní financeISP (příhlásit)