Sněmovní tisk 256
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 671/14, PID KORN9HU9CCGS.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Adolf Beznoska a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 384).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/2, který byl rozeslán 18. 9. 2014 v 12:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 430).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 22. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 252/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1277Jana Pastuchová06738-08402.doc (30 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 8. 9. 2014 v 10:29:01
1356David Kádner06817-08516.doc (42 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 14:00:52
1375David Kádner06836-08534.doc (25 KB) / PDF (160 KB, 1 strana) 17. 9. 2014 v 15:08:57
1414Pavlína Nytrová06875-08591.doc (16 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 23. 9. 2014 v 11:00:52


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: bezdomovec, bytová politika, chudoba, osídlení, právo na bydlení, sociálně znevýhodněná vrstva, sociální dávky, sociální problém, sociální zařízení, státní podpora, veřejná hygiena

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)