Sněmovní tisk 253
Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 3. 7. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 377).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 253/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014 v 17:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 420).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 344, dokument 344/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 10. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 344/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 261, které bylo rozdáno jako tisk 344/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 10. 2014 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 626).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 253/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 10. 2014 poslancům jako tisk 253/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 91, usnesení č. 551).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 333/2014 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Družstva, Evropská unie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: bankovní politika, družstevní banka, spořitelna, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)