Sněmovní tisk 240
1. dopl. plánu voj. cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 6. 2014 jako tisk 240/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 10. 7. 2014.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 682).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 6. 2014 jako senátní tisk 308/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2014 a přijal usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako tisk 308/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)