Sněmovní tisk 162-E
Rozhodnutí Rady o trojstranné soc.schůzce pro růst a zaměst.

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost

Předkladatel: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 1. 4. 2014 jako sněmovní tisk 162-E/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 2. 4. 2014.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Projednávání návrhu bylo přerušeno.
  proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 303).Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: evropská strategie zaměstnanosti, instituce Evropské unie, podpora zaměstnanosti, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, předseda Komise ES, předsednictví v Radě EU, Rada Evropské unie, sociální stavISP (příhlásit)