Sněmovní tisk 157
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 2. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 157/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 408/14, PID RACK9HUBPTPU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Berkovec a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 18. 6. 2014 na 10. schůzi, projednávání bylo přerušeno (hlasování č. 123).
  Projednávání pokračovalo 7. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 696).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/6, který byl rozeslán 4. 5. 2016 v 12:12.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 388, usnesení č. 1259).Deskriptory EUROVOCu: cizí jazyk, propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)