Sněmovní tisk 155
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Zeman J.,Terelmešová D..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 31. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 155/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 406/14, PID RACK9HTDYPIA.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: MUDr. Jitka Chalánková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 301).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 3. 12. 2014 na 23. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: bezdomovec, finanční pomoc, chudoba, nouzová kolonie, osídlení, pronájem nemovitosti, sociální příspěvek, základní životní potřeby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)