Sněmovní tisk 124
Novela z. o hl. m. Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2014.
Zástupce navrhovatele: Adámek F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 19. 2. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2014. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2014 jako tisk 124/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Klán a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 231).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Návrh zákona 13. 7. 2016 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Kraje, Správa obcí a měst, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, organizace voleb, Praha

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)