Sněmovní tisk 1138
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Farský, Marian Jurečka, Petr Gazdík, Jaroslav Klaška, Věra Kovářová, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2017.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1138/0 dne 30. 6. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2017. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 7. 2017 jako tisk 1138/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daňový systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)