Sněmovní tisk 1054
Vl.n.z. o univerzitních nemocnicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, organizace zdravotnictví, univerzita, univerzitní výzkum, vědecký výzkum

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)