Sněmovní tisk 1033
Novela z. o veřejných výzkumných institucích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Mihola, Marian Jurečka, Jaroslav Faltýnek, Ladislav Velebný) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1033/0 dne 16. 2. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 14. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2017 jako tisk 1033/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: pravomoc instituce, vědecký výzkum, veřejná instituce, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)