Sněmovní tisk 996
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: korupce, právnická osoba, trestní odpovědnost, trestní sankce, trestní zákoník, trestný čin, uplatňování právních předpisů EU, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)996/0
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník996/0
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim996/0


ISP (příhlásit)