Sněmovní tisk 987
Novela z. o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 22. 4. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1633).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 63, usnesení č. 1633).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 95, dokument 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 5. 2013 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 5. 2013 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 211).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 167/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ceník, náklady řízení, soudní řízení, trestní řízení

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů987/0


ISP (příhlásit)