Sněmovní tisk 947
Sml. mezi ČR a Lucem.velkovévodstvím o zamez.dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 947/0 dne 20. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 3. 2013 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1679).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 947/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 947/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 3. 2013 jako senátní tisk 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 5. 2013 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 242).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, LucemburskoISP (příhlásit)