Sněmovní tisk 933
Novela z. o vodovodech a kanalizacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 933/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1581).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 933/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 933/3, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 12:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 1731).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 150, dokument 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Eva Richtrová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 8. 2013 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 150/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 10. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 275/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7201Ladislav Šincl05256-05212.doc (36 KB) / PDF (78 KB, 2 strany) 12. 6. 2013 v 15:08:07


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Vodohospodářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: doprava potrubím, odpadní voda, ochrana vod, pitná voda, rozvod vody, spotřeba vody, úprava vody, voda, vodní hospodářství, vodohospodářské stavby, znečišťování vody

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)933/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)933/0


ISP (příhlásit)