Sněmovní tisk 916
Vl.n.z. o Vojenské policii - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 12. 2. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 2. 2013 (usnesení č. 348). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 916/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 916/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 9:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1729).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 148, dokument 148/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 8. 2013 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 148/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 8. 2013 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 291).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 300/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7323Petr Hulinský05318-05318.doc (31 KB) / PDF (76 KB, 1 strana) 19. 6. 2013 v 10:27:42


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie, Policie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, polovojenské síly

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích916/0
220/1999novelizujeZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze916/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů916/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti916/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku916/0
150/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů916/0
124/1992rušíZákon o Vojenské policii916/0
39/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii916/0
213/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.916/0
212/2003rušíVyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie916/0


ISP (příhlásit)