Sněmovní tisk 913
N.z., kterým se zrušuje karta sociálních systémů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 25. 10. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 29. 10. 2012 senátorům jako tisk 440/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Petr Guziana) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 440/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 440/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 31. 1. 2013 a přijal usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako tisk 440/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 44).
  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 97).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 8. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Sekaninová B.,Emmerová M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 913/0 dne 8. 2. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 913/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2013 (usnesení č. 358). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1636).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 913/3, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:27.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 1744).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 160, dokument 160/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 160/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 320).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 306/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7289Lenka Kohoutová05299-05296.doc (140 KB) / PDF (176 KB, 22 stran) 18. 6. 2013 v 14:50:56


Hesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální, Zabezpečení sociální, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, sociální dávky, sociální služby, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád913/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích913/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře913/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí913/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti913/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích913/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách913/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi913/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů913/0
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů913/0
366/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony913/0
367/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony913/0
424/2011novelizujeVyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka913/0
424/2011rušíVyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka913/2
203/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka913/2
471/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.913/2


ISP (příhlásit)