Sněmovní tisk 893
Novela z. o poskyt. dávek osobám se zdravotním postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Klasnová, Jana Drastichová, Radek John, Vít Bárta, Jiří Štětina, Josef Novotný st., Miroslav Petráň, David Kádner, Michal Babák, Otto Chaloupka, Petr Skokan) předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 893/0 dne 15. 1. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2013. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2013 jako tisk 893/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, sociální dávky, sociální zabezpečení, tělesně postižený člověk, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)