Sněmovní tisk 692
Vl.n.z. o pojistném na důchodové spoření - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 692/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1212).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 692/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2012 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 692/2, který byl rozeslán 13. 7. 2012 v 16:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 7. 2012 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1252).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 401, dokument 401/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 401/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 401/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 401/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 730).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 692/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 692/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 55, usnesení č. 1263).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 24. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 692/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 692/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 149, usnesení č. 1357).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem 397/2012 Sb.Související tisk: 693 (Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související).


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropská unie, Fondy, Pojištění, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, penzijní připojištění, pojistné, sociální zabezpečení, úsporyISP (příhlásit)