Sněmovní tisk 614
Novela z. o správních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 372, dokument 372/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 372/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 676).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 274/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ceník, dodání dokumentu, informace, reprodukování, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích614/0


ISP (příhlásit)