Sněmovní tisk 579
Vl.n.z. o evropské občanské iniciativě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro evropské záležitosti

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 985).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 579/2, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 11:56.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 150, usnesení č. 1103).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 4. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 321, dokument 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Karel Kapoun).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 321/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2012 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 321/3 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 25. 4. 2012 a přijal usnesení č. 258, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 584).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 67 pod číslem 191/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, informační systém, iniciativa EU, občanskoprávní sdružení, občanství EU, ochrana údajů, sběr dat, veřejná správa, výměna informacíISP (příhlásit)