Sněmovní tisk 576
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 2. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 10. 2. 2011 senátorům jako tisk 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 4. 2011 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 38/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 3. 2011 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 128).
  Návrh zařazen na 9. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 8. 6. 2011 odročil (usnesení č. 232).
  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 477).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 18. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Škromach Z., Horská M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 576/0 dne 18. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 576/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 6. 2012 na 40. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 90, usnesení č. 1182).Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: odstupné, podpora v nezaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, propuštění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti576/0


ISP (příhlásit)