Sněmovní tisk 574
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 376, dokument 376/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 226 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 7. 2012 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 376/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 7. 2012 a přijal usnesení č. 233, které bylo rozdáno jako tisk 376/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 688).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 574/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 574/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 66, usnesení č. 1272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Zákon vyhlášen 12. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 333/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2566Roman Sklenák03564-02038.doc (35 KB) / PDF (98 KB, 2 strany) 5. 6. 2012 v 10:59:31
2611Roman Sklenák03597-02083.doc (36 KB) / PDF (103 KB, 1 strana) 6. 6. 2012 v 15:54:27


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Školství, Ústavy sociální péče
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Pracovní síla, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dítě, nápravně výchovný ústav pro mladistvé, rodinné přídavky, výchovně vzdělávací zařízení, vyživovaná osoba, zvláštní dávky, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)