Sněmovní tisk 571
Doh. mezi ČR a Rep. San Marino o výměně inf. v daň. záležit.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 571/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1003).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1125).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 1. 2012 jako senátní tisk 281/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 3. 2012 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 281/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 3. 2012 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 281/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 595).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 4/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, San Marino, výměna informacíISP (příhlásit)