Sněmovní tisk 347
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 347/0 dne 10. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 5. 2011 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Jan Husák a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 561).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 347/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 347/2, který byl rozeslán 22. 9. 2011 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 781).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 10. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 214, dokument 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 10. 2011 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 25. 10. 2011 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 214/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 388).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 347/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 347/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 863).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 468/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informovanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informace, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele347/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů347/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)347/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)347/0
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony347/0
304/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání347/4


ISP (příhlásit)