Sněmovní tisk 269
Novela z. o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 28. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2011 (usnesení č. 94). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 392).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 5. 5. 2011 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 518).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 97, dokument 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 227).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 269/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 269/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 223, usnesení č. 593).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 218/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Řád občanský soudní, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ceník, mzda, náklady řízení, občanskoprávní řízení, soudní řízení, soudní vyšetřování

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád269/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů269/0
302/2002novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)269/0
117/1998rušíVyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků269/0
5/1999rušíVyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom269/0
197/2008rušíVyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu269/0
43/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu269/1


ISP (příhlásit)