Sněmovní tisk 261
Novela z. o střetu zájmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Ohlídal, Hana Orgoníková, Pavel Ploc, František Novosad, Jiří Petrů, Roman Sklenák, Ladislav Šincl) předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Ohlídal I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 15. 2. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2011 jako tisk 261/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Diskriminace, Zájem veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: neslučitelnost, veřejná funkce, zneužití pravomoci

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)261/0
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů261/0


ISP (příhlásit)