Sněmovní tisk 259
Novela z. o inf. systémech veř. správy a o elektron. úkonech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Krupka, Stanislav Polčák, Kristýna Kočí, Zbyněk Stanjura, Jiří Petrů) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: Krupka J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 259/0 dne 11. 2. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2011. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2011 jako tisk 259/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Čunek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 2011 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 139/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 21. 7. 2011 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 263/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronická správa, hypoteční banka, informační systém, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa, výměna informací, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení259/2
21/1992novelizujeZákon o bankách259/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti259/2
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.259/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů259/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění259/2
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů259/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech259/2
284/2009novelizujeZákon o platebním styku259/4


ISP (příhlásit)