Sněmovní tisk 210
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 21. 9. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 21. 9. 2010 senátorům jako tisk 336/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 9. 2010 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 336/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 9. 2010 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 566).
  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 62).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 12. 2010.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J.,Rippelová J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 29. 12. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 2011 jako tisk 210/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 85, usnesení č. 386).Hesla věcného rejstříku: Parlament
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: konečný volební seznam, parlamentní volby, preferenční hlasování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)