Sněmovní tisk 188
Novela z - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 26. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 172).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 188/3, který byl rozeslán 7. 2. 2011 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 196, usnesení č. 341).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 48, dokument 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2011 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Eva Richtrová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 3. 2011 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 48/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 151).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 188/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 3. 2011 poslancům jako tisk 188/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 95, usnesení č. 471).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 132/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, občanský zákoník, pronájem nemovitosti, úprava nájmů, vypovědění smlouvy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)