Sněmovní tisk 168
Novela z. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 17. 8. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 18. 8. 2010 senátorům jako tisk 311/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 311/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 374, které bylo rozdáno jako tisk 311/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 8. 2010 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 549).
  Návrh projednán dne 27. 10. 2010 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 580).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 4. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Čáslava P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 8. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2010 jako tisk 168/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 12. 2010 (usnesení č. 56). Určil zpravodaje: Jan Florián a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 8. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 305).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 168/3, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 124, usnesení č. 400).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 67, dokument 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2011 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 192).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 25. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 138/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)