Sněmovní tisk 134
Novela celního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 15. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 129).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 134/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2011 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/2, který byl rozeslán 2. 2. 2011 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 342).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 46, dokument 46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 46/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2011 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 46/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2011 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 156).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 4. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 4. 2011.

Zákon vyhlášen 22. 4. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 104/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie, Rybářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: celní delikty, celní formality, celní kontrola, celní právo, clo, chov ryb

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
13/1993novelizujeCelní zákon134/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)134/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky134/0


ISP (příhlásit)