Sněmovní tisk 120
Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 8. 10. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2010 na 7. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Návrh zákona vzat zpět 27. 10. 2010.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Politika sociální, Rozpočet, Zabezpečení sociální, Zaměstnanci
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dohoda o provedení prací, mateřský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, politika úsporných opatření, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, sociální služby, státní podpora, zdravotní pojištění, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád120/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení120/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti120/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře120/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění120/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců120/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)120/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)120/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze120/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)120/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti120/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách120/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu120/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi120/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění120/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce120/0
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony120/0
362/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010120/0


ISP (příhlásit)