Sněmovní tisk 1125
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1125/0 dne 12. 8. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, Evropský parlament, referendum, všeobecné volby, způsobilost k právním úkonům

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů1125/0
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů1125/0
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů1125/0
62/2003novelizujeZákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů1125/0
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů1125/0
118/2010novelizujeZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů1125/0
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)1125/0


ISP (příhlásit)