Sněmovní tisk 978
Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 4. 2013 jako tisk 978/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Zpravodajem určen Bc. Jan Pajer.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 978/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 4. 2013 jako senátní tisk 73/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 73/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (příhlásit)