Sněmovní tisk 951
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Bureš, Pavel Staněk, Jiří Pospíšil, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bureš J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 25. 3. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2013. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2013 jako tisk 951/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Bém a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1689).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, kvalita výuky, osvojování vědomostí, praxe v oboru, první zaměstnání, střední vzdělání, strukturální nezaměstnanost, trh práce, typ podniku, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)