Sněmovní tisk 901-E
Návrh nařízení Rady o otevření historických archivů

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti

Předkladatel: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 21. 1. 2013 jako sněmovní tisk 901-E/0.

 • PS


  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 21. 1. 2013.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 1475).Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Energetika, Evropská společenství, Rada Evropy
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: archiv, Česká republika, dějiny evropského integračního procesu, evropská integrace, Evropské společenství pro atomovou energii, historie, Rada Evropské unie, smlouva o Evropském hospodářském společenství, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)