Sněmovní tisk 899
Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 1. 2013 jako senátní tisk 31/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 3. 2013 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 31/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 174).Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)