Sněmovní tisk 760
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 17. 5. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 18. 5. 2012 senátorům jako tisk 348/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 348/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 21. 6. 2012 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 348/2 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 619).
  Návrh projednán dne 19. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 693).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Antl M.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 760/0 dne 30. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 760/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1331).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 2. 5. 2013 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)