Sněmovní tisk 683
Novela z. o vyvlastnění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 14. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Šulc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1170).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 683/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 10:01.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1322).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 425, dokument 425/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2012 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 425/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 425/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 321, které bylo rozdáno jako tisk 425/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 771).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 148 pod číslem 405/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zájem veřejný
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: inženýrské stavby, nemovitost, parcela, převod vlastnictví, služba ve veřejném zájmu, vlastnictví, vodohospodářské stavby, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)