Sněmovní tisk 631
Novela z. o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Urban M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 631/0 dne 15. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 631/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 86, usnesení č. 1180).Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dieselová nafta, motorové palivo, spotřební daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)