Sněmovní tisk 529
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci vládních škrtů ve výdajové oblasti státního rozpočtu

Dokument

Autor: Ing. Miroslav Váňa

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Váni na předsedu vlády České republiky Petra Nečase ve věci vládních škrtů ve výdajové oblasti státního rozpočtu
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 14. 9. 2011
Odesláno adresátovi: 16. 9. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 11. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 8. 11. 2011 jako tisk 529/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 8., 15. 12. 2011 na 32. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: daňová reforma, vládní politikaISP (příhlásit)