Sněmovní tisk 501-E
Změna směrnice 2003/96/ES

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny /kód dokumentu 9270/11, KOM(2011) 169 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 9270/11, PreLex: KOM(2011) 169 v konečném znění


Předkladatel: MF, MPO

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 9. 2011 jako tisk 501-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi.
    Dokument byl schválen (usnesení č. 806).Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Energetika, Rada Evropy
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová úmluva, elektrická energie, evropská daňová spolupráce, harmonizace daní, mezinárodní daňové právo, spotřební daň, výroba energieISP (příhlásit)