Sněmovní tisk 496
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 20. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Vaňhová J.,Foldyna J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 496/0 dne 21. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2011 jako tisk 496/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 7. 2. 2012 na 33. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1016).
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 138, usnesení č. 1310).Hesla věcného rejstříku: Přečiny, přestupky, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, delikvence, chuligánství, krádež, trestný čin proti majetku, trestný čin proti osobám, vandalismus, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)