Sněmovní tisk 484
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 14. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Novák Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 15. 9. 2011.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2011 jako tisk 484/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: převoz nemocných, první pomoc, trestný čin proti osobám, veřejná bezpečnost, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní personál, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)