Sněmovní tisk 478
Doh. mezi ČR a vl. Bermud o výměně inf. v daň. záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 478/0 dne 23. 9. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 10. 2011 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2011 na 25. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 809).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 28. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 478/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 12. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 478/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 65, usnesení č. 994).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 9. 2011 jako senátní tisk 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 11. 2011 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 176/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2011 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 48/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bermudy, Česká republika, daň z majetku, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, spotřební daň, výměna informacíISP (příhlásit)