Sněmovní tisk 379-E
Směrnice o spol. konsolid. základu daně z příjmů právn. osob

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) /kód dokumentu 7263/11, KOM(2011) 121 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 7263/11, PreLex: KOM(2011) 121 v konečném znění


Předkladatel: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 5. 2011 jako tisk 379-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 9. 6. 2011 na 19. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 537).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, evropská daňová spolupráce, právnická osoba, směrnice KomiseISP (příhlásit)